Osteopatia on manuaalinen eli käsin tehtävä hoitomuoto, jonka avulla voidaan hoitaa kehon toiminnallisia häiriöitä, kipuja ja liikerajoituksia. Keho nähdään kokonaisuutena, jonka eri osat vaikuttavat toisiinsa. Niinpä hoito voi kohdistua eri kohtaan kuin, missä kipuoire on. Jännityksiä ja liikerajoituksia poistamalla pyritään auttamaan keho tasapainotilaan, jossa sen omat paranemismekanismit voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla.

Osteopatian kehitti Andrew Taylor Still 1800-luvun lopulla Yhdysvalloissa. Osteopatia syntyi Stillin pettymyksestä sen ajan lääkinnällisiin vaihtoehtoihin, jotka muodostuivat pitkälti alkoholista, elohopeasta ja verenlaskemisesta. Nykyään osteopatia on Yhdysvalloissa osa lääketiedettä ja kaikki osteopaatit ovat myös lääkäreitä. Euroopassa koulutukset ovat erilliset ja osteopaatit keskittyvät manuaalisiin hoitomuotoihin.

Suomessa osteopaatit ovat Valviran rekisteröimiä terveydenhuollon ammattilaisia. Osteopaatin koulutus kestää neljä vuotta ja opinnot sisältävät anatomiaa, fysiologiaa, erotusdiagnostiikkaa sekä lääketieteen opintoja. Palpaation eli käsillä tehtävän tutkimisen kehittäminen on tärkeä osa koulutusta.